Hvorfor ja til Kinn?

Foran valget om vi skulle stemme ja eller nei til Kinn, var Frank Aarebrot i Måløy for å holde foredrag om politiske beslutningsstrategier bl.a. om en eventuell kommunesammenslutning mellom Vågsøy og Flora.

Hans klare råd til oss som var til stede, var at vi må slå kreftene sammen langs kysten. I det gamle Sogn og Fjordane var vi lenge styrt av politiske krefter som lå lenger inne i fjordene våre, bl.a. Leikanger og Førde.

Aarebrot brukte historisk bakgrunn for at vi skulle forstå vår egen samtid og framtid.

Tror enkelte av oss synes det var vanskelig å lande på ja- eller nei-sida. For meg ble Frank Aarebrot sine ord det jeg la min beslutning på: Ja til Kinn.

Synes innlegget til John Håkon Odd i Fjordenes tidende fredag 8. juli er med og belyser dette ytterligere: «Om de løyser opp den største kystkommunen i gamlefylket, har vi inni fjordane mest å tene på det. Faktisk kan vi le heile vegen til Stortinget på tokt etter fleire statlige arbeidsplasser, meir vegmidler eller nye linjer på høgskulen».

Her føyer jeg til Alfred Bjørlo i Stad. Det er nettopp dette han er god på. Han har vært statssekretær og vet hvilke korridorer som er strategisk å besøke på Tinget.

I dag er samfunnet mer komplekst og styrt av internasjonale samarbeidsavtaler. En liten kommune har ikke nok muskler til å håndtere et slikt konglomerat alene. Derfor lander jeg fortsatt på Ja til Kinn.