«Kor tid skal politikarane begynne å sjå på kva som er barnet sitt beste?»