– Nettverket investerer ikkje berre i næring og bedrifter. Dei investerer i folkevekst og bulyst