«Det siste distrikta treng no, er meir oppsplitting, meir skepsis mot naboen og meir frykt»

foto