– Om vi ikkje kjempar i dag, er det ingen som gjer det i morgon

foto