«Dette er ein situasjon som krev at vi vurderer alle mulige tiltak for å straffe Russland»

foto