Det er noko spesielt med overgangar. Ein står midt mellom det som var og det som skal bli. 2022 legg vi bak oss, og med friskt mot går vi mot 2023. Eller gjer vi eigentleg det?

Det er vanleg å spørje ulike fagfolk kva dei trur om året vi har i vente. Spådomane til økonomane er dessverre ikkje så oppløftande. Kraftig fall på bustadprisane, høg rente og framleis høg prisvekst, seier økonomane TV2 har snakka med. Når vi legg til rekordhøge straumprisar, stive drivstoffprisar og aukande arbeidsløyse, kan det sjå mørkt ut.

Det er nettopp då vi skal minne kvarandre om at livet går litt i bølgedalar, og at vi ikkje må miste håpet. Det kan gå betre enn vi fryktar. Samtidig skal vi hugse på at i tøffe tider er det nokon av oss som kan få det ekstra vanskeleg. Og då skal samfunnet stille opp og gje ei hjelpande hand.

Når ein står i utfordrande situasjonar kan det vere lurt å sjå seg rundt. Å be om hjelp og ta imot hjelp er ikkje eit nederlag. Kanskje kan ein også med å hjelpe kvarandre og med å samarbeide oppnå noko ein ikkje hadde greidd åleine.

Når Fjordenes Tidende ser tilbake på 2022 er det nettopp samarbeidet vi vil trekke fram. Samarbeidet vi hadde med Firdaposten i dekkinga av Kinn-prosessen gjorde at vi saman fekk gjort ein betre jobb for innbyggarane og lesarane våre. I tillegg har vi også i år produsert magasinet Hav av moglegheiter i samarbeid med Firdaposten. Vi har også eit godt samarbeid med dei tre andre avisene i Nordfjord gjennom Nordfjordsamkøyringa. Samtidig som vi samarbeider, er vi dagleg i ein sunn konkurranse om å levere den beste journalistikken og det beste produktet.

Den viktigaste samarbeidspartnaren vår er uansett lesarane og annonsørane våre. Takk for tips, tilbakemeldingar, meiningar, respons, oppdrag, ris og ros. Det er gjennom dialog med de som les dette at vi kan utvikle oss og bli endå betre.

Fjordenes Tidende ønsker alle våre lesarar og annonsørar eit godt nytt år.