Gjennom mine nesten 20 år i Selje Idrettsråd og Flatraket Idrettslag vart vi fleire gongar kontakta av Norges Handballforbund og representantar frå idrettskretsen som informerte om at Selje kommune var ein av få kommunar i landet utan idrettshall.

I Stad kommunestyre er gjeldande vedtak at svømmehall i Selje skal byggjast med samlokalisering med Selje Hotel Invest AS. Ramme på 70 millionar kroner. Dersom dette ikkje fører fram er det i same vedtak vedteke at svømmehall skal byggjast på ny lokasjon som byggjetrinn 1 på ein fleirbrukshall i Selje sentrum. Det er sett av pengar i budsjett til dette.

I prosessen med samanslåing av Selje og Eid kommune vart det i det politiske miljøet fleire gangar sagt at ein ikkje skal ha eit A og eit B lag, og at alle delar av den nye kommunen skal ha same tilbod. Det er eit faktum at Selje kommune av økonomiske og politiske grunnar aldri bygde eit einaste idrettsanlegg. På Eid er det både svømmehall og idrettshall. I tillegg trur eg at Eid Kommune var flinke til å posisjonere seg inn mot kommunesamanslåing med fleire store investeringar. Lånegjeld pr. innbyggjar i Eid var langt høgare enn lånegjeld pr. innbyggjar i Selje kommune.

Ein får aldri råd til å bygge svømmebasseng og idrettshall. Ein må ta seg råd til dette. Eg er heilt sikker på at Eid kommune eigentleg ikkje hadde råd å bygge svømmehall og idrettshall på Eid. Vågsøy kommune hadde eigentleg ikkje råd å bygge fotballhall på Tennebø. Ein må sjå på den aktiviteten disse anlegga skaper gjennom frivillige lag og idrettsklubbar. No er det våre ungdomar sin tur. Våre barn og unge har dei same behova som barn og unge i resten av landet. Svømmeundervisning og idrettshall er minstekrav.