«Denne runden med taksering viser at vi bør sjå på metodane vi bruker. Å bruke likningsverdi på vurderingane av privatboligar er kanskje ei løysing»

foto