– Gjort på rette måten kan prosjekt ny storklubb vere framtidsretta

foto