– Distrikta blir taparane om vegvesenet får grønt lys for omorganiseringa