«Vi ønskjer oss ikkje høgare straumprisar. Det vi ønskjer oss er stabile, føreseielege inntekter på sal av konsesjonskraft»

foto