«Det er med undring, ja, nærast vantru, at eg les referatet frå formannskapet»

foto