Dette innlegget er skrive av Geir Oldeide, kommunestyrerepresentant for Raudt i Vågsøy:

– Slagside, Edvard!

Edvard Iversen meiner eg og Raudt ikkje respekterer lokaldemokratiet. Det gjer vi, Edvard. Og nettopp difor har vi starta ei kampanje for å få folkerøysting i Flora/Vågsøy-spørmålet. Venstre, derimot, har vore klare på at dei meiner ei folkerøysting er ei dårlegare løysing for å finne folkemeininga enn ei innbyggarundersøking per telefon. Dei om det.

Så til dette med tilleggsspørsmålet om Bremanger i spørjeundersøkinga. De stiller oppfølgingsspørsmål berre til nei-sida om kva dei hadde stemt om Bremanger hadde blitt med. Skjønner du ikkje, Edvard, at dette blir oppfatta som eit forsøk på påverknad?

Bremanger er ikkje eit alternativ vi skal ta stilling til i kommunestyret den 23. mars. Det er den framforhandla avtalen med Flora vi skal seie ja eller nei til. Og det er den vi skal ha folket sitt råd om.

Om det verkeleg var slik at ein ville undersøke kva innverknad Bremanger-spørsmålet har på folkeviljen så måtte ein stilt følgande spørsmål til ja-sida som oppfølging: «Dersom du visste at Bremanger aldri kom med i den framtidige kystkommunene Kinn, ville ditt ja-standpunkt vore det same?»

I kommunestyret den 23. vil Raudt forholde seg til den opprinnelege undersøkinga og sjå bort frå tilleggsspørsmålet. Eg håpar og trur at du også vil gjere det. Så håpar eg også, sjølv om Venstre ikkje likar folkerøysting, at dei likevel kan vere med på det denne gongen. Om ikkje anna for å retta opp att fadesen de har vore med på her.