«Foreldra ønskjer å bestemme sjølve kva som er best for deira barn og familie»

foto