«Ap og Sp svik pensjonistane: Regjeringa forsøker å få Stortinget med på å halvere kompensensasjonen i 2022»

foto