«Kinn kan ta vare på det minst brukte språket, utan at bokmålselevane på Skram skole får ein dårlegare skulekvardag»