«Vi må i større grad vektlegge dei mjuke verdiane i samfunnet»

foto