Politikarane må raskt legge fram planane sine for når og korleis ny barneskule i Måløy skal realiserast