«Folk i Sogn og Fjordane må få seie si meining om vi skal gå vidare som Vestland fylke»

foto