Dette innlegget er skrevet av Kåre Furnes.

Er det virkelig slik vi vil ha kommunegrensene?

I en Nordfjord-region som utfordres på alle kanter, tegnes det nå nye kommunegrenser som inntil nylig ble sett på som hinsides enhver fornuft. Oppildnet av en liten heiagjeng tror en håndfull lokalpolitikere på lykke med nye partnere som folk flest i de involverte kommunene knapt kjenner.

Gode borgere av Selje, Eid, Vågsøy og Flora; hva er det som foregår? Hvor blir motforestillingene av? De kritiske spørsmålene? Hvor blir det folkelige engasjementet av?  Hvor er fornuften blitt av?

Hadde noen av oss det som nå skjer i tankene de vi gikk til stemmeurnene ved siste valg?  Jeg hadde ikke.

Skyld heller ikke på at reformer blir tredd ned over hodene våre av sentrale myndigheter. Ingen politikere i Oslo har bestemt at det nye kommunekartet skulle bli Selje- Eid og Vågsøy- Flora. Heller ikke at navnet på den nye kystkommunen skal være Kinn og kommuneadministrasjonen ligge i Florø, noe som att på til blir betegnet som storartet for oss vågsøyværinger!

Ingen i Oslo har påtvunget oss noe slikt.  Det er våre egne politikere som er arkitektene bak dette.

Kommunereformen kunne blitt en lykke om man bare hadde brukt muligheten rett. Problemet er at lokale politikere og byråkrater har gått fullstendig i vranglås og av den grunn ikke evner å tenke rasjonelt og fornuftig  i en sak som kanskje er den viktigste i kommunesektoren mange ti-år.

I dette tilfellet tror jeg tvang fra høyere politiske/administrative makter ville gitt et langt mer fornuftig resultat enn hva våre lokale folkevalgte har klart å få til.

Vågsøy- Flora, uten Bremanger med på laget blir, i mitt hode,  et misfoster av en kommune. Selje – Eid, uten Vågsøy, likeså.  Kanskje tar jeg feil. La oss håpe det.

Kommuner som slår seg sammen, uten tidligere å ha hatt noe felles utgangspunkt, ville inntil nylig – blitt sett på som en dårlig spøk. De er ikke en gang nabokommuner.

Men i vår region er dette ingen spøk lenger. Det er faktisk i ferd med å bli en realitet.  Kommunelandskapet som tegnes nå kan bli stående i lang tid fram over.  Derfor er det viktig at vi engasjerer oss. Og sier i fra.

I min verden er det to fornuftige løsninger; En sterk kystkommune fra Flora i sør til og med Selje i nord, eller en sterk Nordfjordkommune bestående minimum av Selje, Vågsøy og Eid.

I stedet er vi i ferd med å få to bastarder som, på grunn av dårlig politisk handverk, neppe fortjener gullskrift i våre historiebøker.