«Det er vi folkevalde som har ansvaret for politiske prosessar, og eventuell misnøye er de velkomne til å ta opp med oss»

foto