Dette innlegget er basert på flere samtaler jeg har hatt med ansatte i helsevesenet i Kinn kommune og pårørende.

Det har i flere måneder vært stille angående kjøkkenet i Måløy. Det var tidligere i år et oppvaskmøte for å luke bort feilene og problemene Bordgleder hadde med leveringen av mat til de som skulle ha mat i Vågsøy. Har det blitt noe bedre? Får de diabetikermat? Må de ansatte fremdeles jobbe mye ekstra for å få ut maten til beboerne? Er maten så god som den politikerne fikk smake?

Det har vært stille fordi man antok at de problemene som ble belyst med maten så ut til å bli tatt på alvor av dem som laget den.

Slik er det altså ikke.

De ansatte må fremdeles ut og handle, kaffematen er fremdeles et valg mellom tre kjøpekaker, som åpnes en og en. Når den ene er spist opp åpnes den neste. Ikke noe hjemmebakt slik de fikk før. Maten er ikke bare noen dager gammel, men faktisk opp til 14 dager gammel. Ville du spist mat som var 14 dager gammel?

De serverte «samme mat til politikerne! Politikerne sa det var god mat.» Men virkeligheten er at de serverte nylaget mat til politikerne, og søtpotetpuré var byttet ut med nystekte poteter til sultne politikere. Den hadde ikke ligget 14 dager i et kjøleskap før den ble servert. Dette er slik jeg ser det å føre politikerne bak lyset.

De som får mat fra Bordgleder i Vågsøy har nok ikke mange bordgleder. De får gammel mat som jeg er glad jeg foreløpig slipper å spise. Dette er uverdig og trist. De ansatte som jeg har snakket med sier at de bruker mye tid på dette og at lederne deres ikke tør å si noe.

De som fikk maten levert fra Vågsøy var bedre vant. De fikk fersk mat levert og kunne bare nyte maten. De ansatte kunne bruke tiden sin på å bare levere ut god og fersk mat. Nå må de bruke mye tid på å lete etter rett mat, diabetikermat, og varer som mangler, og dermed supplere varer som mangler. Var det dette en del av kommunestyret ønsket når de bestemte dette? Ser dere ikke at dette ikke fungerer? Ifølge de ansatte er det store mengder svinn for eksempel på Kulatoppen. Var det slik dere ville spare inn noen kroner?

Ideen om storkjøkken var i utgangspunktet god. Men så fant man ut at man bodde på to helt forskjellige steder og de i Vågsøy var bedre vant. Så ser man at man tok feil med innsparinger på maten. Burde man ikke da snu og ombestemme seg og velge en bedre vei? Nei, tydeligvis ikke, ifølge dem som bestemte dette?

Det er på tide å gjøre dette rett. La folket i Vågsøy få mat fra eget kjøkken som klarer å levere den maten som blir bestilt, og i de mengder som er bestilt. La oss gi dem muligheten tilbake til å kunne ringe om morgenen og fortelle om endringer, slik at man ikke får masse svinn.

Jeg har snakket med både pårørende, pasienter og ansatte. Alle sier det samme. Jeg har ikke snakket med en eneste som er fornøyd med at Bordgleder tok over kjøkkenet.