«Man skulle tro at beløpet kunne vært brukt til infrastrukturtiltak på bolyst, næringsliv, fritidsinteresser eller sosiale formål»

foto