– Kor mange gonger skal ein kvalitetssikre tidlegare kvalitetssikringar som er kvalitetssikra?

foto