Dette leserinnlegget er skrevet av Finn Eikrem fra Svelgen.

Kinn og det politiske mindretallet

Over hele landet er det en stor motstand mot kommune- og fylkessammenslåing. Det siste forsøket på å slå sammen Troms og Finnmark ble nedstemt av innbyggerne med over 86 prosent nei til sammenslåing. De krevde folkeavstemming som ble innvilget og skal holdes i løpet av mai.

Da går det en rød tråd fra Troms og Finnmark til Vågsøy, Flora og Kinn kommune. Det siste utspillet fra Kinn er at det skal være delt kommunesenter. Dette er nok et taktisk utspill til nei-siden i Vågsøy nå fremover til folkeavstemningen. Den 1. januar 2020 skal kommunereformarbeidet være avsluttet. Da må Kinn fremvise et kommunestyre der eventuelt Vågsøy er med. Da Flora har flere innbyggere (12.000) enn Vågsøy (6.000) skal Flora ha flere politikere i kommunestyret (da slår kjøttvekta til).

Høyres kommunereform er bygget på mindre byråkrati, mindre lokal politisk makt. Mindre kommuner skal sentraliseres ved at kommunebudsjett, skattepenger, annen type skatt, økonomi og ressurser skal overføres til den større kommunen (Kinn). Der blir det dannet en felles «pengesekk»- På toppen av denne sekken sitter politikerne fra Flora som nå har flertall, slik at de kan åpne og lukke pengesekken som de ønsker. Politikerne fra Vågsøy som nå er i et politisk mindretall vil være i en knelende stilling.

Kinn kommune pøser på med «lokketilbud». Vågsøy skal få fem eller syv nye toppstillinger i kommunen. Fra media ser man  en vurdering av Flora og Vågsøy. Den forteller at Vågsøy er en veldrevet kommune med bra økonomi, liten lånegjeld, bra sosialt, kulturelt og bra eldreomsorg. Dette er i motsetning til Flora som er tungdrevet med stor lånegjeld og flere byggeprosjekt. Når Vågsøy er en veldrevet kommune, hvorfor skal det da ansettes fem til syv nye toppstillinger i en slik kommune? Da er det vel naturlig at alle fjorten toppstillingene ansettes i Flora for å rette opp en tungdrevet kommune.

Hvorfor er det bare Sp sin Nils Myklebust som tidligere i media har uttalt «at vi har fått med oss at vi vil komme i et politisk mindretall», i forhold til Flora. Hvorfor blir viktige politiske saker bestemt ved en hastesak der dannelsen av et delt kommunesenter med 25 stemmer for og 6 stemmer mot. Slik «tut og kjør»-politikk som dette, vitner om at vågsøypolitikerne har blitt tatt som et «politisk gissel» i et politisk spill fra Kinn. Fra vurderinger av Kinn-prosessen kommer det frem at det ikke finnes noe grunnlag for en sammenslåing. Dette er også i samsvar med over 200 kommuner i landet som har stemt imot sammenslåing.

Vågsøy kan komme i en situasjon der de må forhandle om egne penger fra felles «pengesekk». Hvordan kan en tungdrevet og gjeldstung kommune som Flora bidra med nye arbeidsplasser, nye prosjekter, Vågsøys behov for å dekke daglige utgifter som drift av kommunen. Flora har bruk for mer penger, og dette skal Vågsøy bidra med. Fra media ser man at Vågsøy selv klarer å fremskaffe ny industri, nye arbeidsplasser og ny teknologi. Dette må bety at innbyggerne har tro på en fremtid i Vågsøy der de står oppreist som egen kommune, uten å dra på Kinn-prosessen.