Dette innlegget er skrevet av Martin Igland Malkenes, fylkesaksjonsleiar, tv-aksjonen Sogn og Fjordane.

Takk for ditt bidrag til tv-aksjonen og Unicef

Sogn og Fjordane samla inn over 5,5 millionar kroner til årets tv-aksjon. Det er rett og slett fantastisk! Pengane skal gå til utdanning av barn i krig og konfliktråka områder i Mali, Sør-Sudan, Pakistan, Colombia og Syria. Dette skal Unicef sørge for.

Det er ditt bidrag som har gjort dette mogleg! I tida fram til aksjonsdagen og på aksjonsdagen har skuleelevar, lærarar, verksemder, kyrkjelydar, privatpersonar, offentlege personar, studentar, idrettslag, fotballklubbar, born, ungdom, vaksne, pensjonistar med fleire gjort ein formidabel innsats i verdas største dugnad.

At bygder, byar, fylker og landet som heilheit har dette som tradisjon bør vi alle være stolte av. Det er du og eg. Din og min tv-aksjon. Og resultatet deler vi med gode formål i Noreg eller rundt om i verda. Kvart år.

I år er det Unicef som får midlane. Og Unicef er svært takksame for ditt bidrag. For uansett om du gav pengar, gjekk med bøsser eller på andre måtar engasjerte deg hadde ikkje dette skjedd utan ditt engasjement. Og no når vi har fått inn over 220 millionar kroner til Unicef er det 220 millionar grunnar til at du skal føle deg stolt over eigen innsats og innsatsen til alle andre som var med på dugnaden.

Du har vore med å gje mange born ei betre framtid gjennom utdanning og skulegang.

Takk skal du ha!