«Kysten er viktig både for beredskap og nye grønne industriarbeidsplasser»