Skjønn er du by, eller Skjønn var du by?

Planene for Måsholmen Industripark er for omfattende. Øya skal sprenges og flates ut. Det skal fylles i sjø tilsvarende 5 ganger Måsholmens opprinnelige areal. En ny industripark som tilsvarer om lag 130.000 m² basert på utfylling i sjø og nedbygging av sårbar natur i bynært område kan ikke forsvares. Prosjektet bør skrinlegges.

I debatten vises det til at en samlet industri i Florø står sammen om at dette tiltaket er nødvendig. Jeg er selv industrileder, og mitt inntrykk er at lokalt næringsliv har ulike meninger om industriparken i vest. Det er ikke slik det fremstilles i lokalpressen, at bedriftene i Florø utelukkende er positive til utbygging, utflating og ødeleggelse av natur- og artsmangfold.

Det er likevel slik at mange bedriftsleder vegrer seg for å flagge sitt syn, også i denne saken. Det er etablert en slags sannhet om at dersom du er imot utbygging, ja, så er du også imot utvikling og imot verdiskaping. Men slik er det selvsagt ikke.

Vår familiebedrift er representert med industribedrifter 26 steder i Norge. Kommunene rundt om i landet er flinke til å legge til rette for at vi kan utvikle oss videre. I Ålesund starter vi nå byggingen av et 6000 kvadratmeter nytt industribygg. Industriområdet er plassert 20 minutter utenfor bykjernen. Vi har i dag en bedrift i Ålesund, men trenger mer areal for å utvikle oss. Dette er hovedpoenget: Regelen er at nye industriområder ikke får etablere seg i bynære område.

Da er det underlig, gitt det miljø- og naturfokuset som er blitt satt søkelys på de siste årene mht. sårbar natur og bokvalitet for innbyggerne, at Kinn Kommune nå legger til rette for en ny Industripark i bynært sentrum.

Naturrisikoutvalget la nylig frem sin rapport, og her kommer det klart og tydelig frem at vi er nødt til å begrense ødeleggelsene av natur- og artsmangfold; både sett i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. For Florø sin del handler det nå ikke bare om å ta hvilken som helst «ubetydelig» natur, men selve indrefileten, selve identiteten til vår vakre by, vårt kystlandskap; det vi snart skal synge om på Stadion 17. mai: Skjønn er du by.

Kinn Kommune hevder de er opptatt av bærekraft. Måsholmen Industripark er det motsatte!

Jeg håper inderlig at Kinn kommunestyre ikke gjør et vedtak som tilsier at vi i fremtiden må synge «Skjønn var du by».