«Okla vindkraftverk – ei viktig avgjerd for naturens rettsvern»

foto