«Sjølv eit møte på avstand gjennom vindauget er betre enn ingen møte»

foto