Nordfjordbadet går inn i neste fase. Hva skjer nå?

Ressursgruppa for Nordfjordbadet har avsluttet sitt oppdrag. Et interim-styre ble etablert tirsdag 21. februar og skal jobbe videre mot det som blir Nordfjordbadet AS. Ressursgruppa har lært mer om å bygge og drive badeanlegg. Hvilke premiss som ligger til grunn for offentlige bidrag og hva som skal til for å lykkes med markedsføring og gode driftsinntekter. Det har blitt klart at et aksjeselskap kan motta spillemidler dersom kommunen har en overvekt i eierskapet. Fortsatt ligger det betydelig med arbeid som må gjøres. Når Ressursgruppa har kommet fram til at et AS er mest realistisk, så sukka Sverre Søraa høyt og sa: “Ja da er vi tilbake til utgangspunktet da.” Det er nok rett.

Badeanlegget må bygges og driftes på en måte som kommuneøkonomien kan tåle. Aksjeselskap begrenser kommunens risiko til den kapital som er skutt inn og drifta finansieres gjennom inntektene. Selskapets formål kan ikke være å skaffe aksjeeierne økonomisk overskudd og anlegget må selvsagt holdes åpent for allmenn aktivitet.  Planen for innhold og drift er veldig viktig. Her ligger inntektene og nøkkelen til et badeanlegg som trekker til seg mange brukere hele året.

Når vi arbeider med store satsinger på tilbud som veldig mange kommuner sliter med, så må vi være ærlige på at det er vanskelig. Arbeiderpartiet mister likevel ikke tro på framtida og løsningene vi kan finne gjennom godt samarbeid. Interimstyret skal arbeide fram planer som tilfredsstiller en kommunes forpliktelser i forhold til offentlige innkjøp og anskaffelser, finansierings- og forretningsplan. For å trygge den prosessen skal en av kommunedirektørens ansatte bistå interimstyret. I tillegg til representanter fra givergruppa i næringslivet vil også idrettsrådet være del av interimstyret. Bred forankring i lokalsamfunnet er viktig og derfor bør flere med interesse av å få realisert Nordfjordbadet, delta i arbeidet.

Vi i Arbeiderpartiet ser badeanlegget sammen med ny Skram skole som et skikkelig løft av optimismen for sentrum og for regionen. Løftet er viktig for alle aldersgrupper og brukergrupper, fra babysvømming til rehabilitering i basseng, fra svømmeopplæring og trening, til dykkerkurs og rekreasjon. Det vil dukke opp skjær i sjøen fremover og politisk kan vi ikke fri oss fra harde prioriteringer. Jeg mener likevel at det er mulig å prioritere Nordfjordbadet. Neste korsvei er revidert budsjett i juni. Lykke til med et svært viktig arbeid i interimstyret!