– Det er gledeleg at regjeringa løyver pengar til eit fast pilegrimssenter