Jeg har snudd litt på innlegget til Nils Myklebust som var i Fjordenes Tidende for noen dager siden.

Vi vet nemlig hva vi har i Kinn: En to-tre år gammel kommune med en del fødselsproblemer.

Etter min mening likevel velfungerende.

De forskjellige tjenestene som jeg benytter (og det blir en del) er jeg godt fornøyd med.

De kommunalt ansatte som jeg har vært i kontakt med i denne perioden synes også å være positive til framtiden.

Alt er selvfølgelig ikke perfekt i Kinn. Gjelden er sikkert i største laget, så handlingsrommet til politikerne er for tiden begrenset. Men her gjelder det ikke et valg for fem-seks år. Det gjelder kommunens framtid og muligheter på sikt.

Det Nils Myklebust burde forklare om er hvordan alt blir bedre i den mulige «nye Vågsøy» kommune. Det vet velgerne ingenting om. Men en ting er sikkert: Det blir ikke som i gamle Vågsøy kommune.

Det er et faktum at Flora og Vågsøy hadde og har to sentra som ligger et stykke fra hverandre. Begge hadde og har et aktivt næringsliv, litt forskjellig, men de utfyller hverandre. Og sammen i Kinn utgjør de en styrke på kysten, en region som både fylke og stat må regne med.

Hva er det «Nei til Kinn» sier nei til? Hva er det de ikke vil ha i sin kommune som vi har i dag i Kinn?

Blant annet dette: De vil ikke ha flyplass, offshorebase, en av landets største produsenter av fiskefor, hydrogenproduksjon og forskning (ett av fem steder som nettopp er utpekt av regjeringen), innovasjon innen miljøteknologi og innen elektrisk framdrift av båter.

Alle Norges kommuner kjemper om å få arbeidsplasser, om å utvide innovasjon og utvikle næringslivet. Alle unntatt 1: «Nye Vågsøy» kommune.

«Nei til Kinn» vil ikke ha, i sin eventuelle nye kommune, disse bedriftene.

Jeg tror på en fin framtid for Kinn. Jeg tror på en stor kommune med et aktivt og svært variert næringsliv som vi har i dag i Kinn.