Jeg finner det vanskelig å forstå hvordan byggingen av en helt ny barneskole ikke vil inkludere lovpålagt svømmeundervisning når den første spaden settes i jorda. Jeg er også undrende til hvordan prosjektet for skolen er utformet, ettersom det virker som om det er tilpasset næringslivets interesser. Dersom det ikke var tilfelle, ville kostnadstallene vært tilgjengelige allerede.

Jeg stiller spørsmål ved hva kommunen har bedt entreprenøren om å gjøre. Er oppdraget å bygge Skram skole med tanke på å legge ned de andre skolene i området? Jeg ser det som en direkte konsekvens av planene at det kun vil være én skole i Vågsøy dersom ikke noen tar bladet fra munnen. Er det lagt noen planer for å oppgradere skolebygningene ved Deknepollen eller Raudeberg? Hvis ikke, hvorfor ikke?

Politikk kan ofte være en langdryg prosess, og politikere og næringsliv kan dra nytte av hverandre i saker som dette. Jeg lurer på hvorfor det ikke er lagt fram et eneste forslag om hvordan en svømmehall kan inkluderes i skolebygget. Jeg mistenker at noe er uklart her, og jeg tviler ikke på at det vil kun være én skole i Vågsøy dersom dette ikke blir ryddet opp i.

Det snakkes mye om bolyst, men det ser ikke ut til at man forstår hva som faktisk skaper det. For eksempel har Måløy vært uten sentrumsbarnehage siden Skram flyttet bort fra Deknepollen. Hvordan tenker politikerne å øke bolysten i sentrum dersom beboerne er avhengige av bil og fleksible jobbmuligheter for å få logistikken til å gå opp? Mangelen på åpenhet rundt prosjektets kostnad er også bekymringsfull. Hvis prosjektet virkelig er ment å være til fordel for samfunnet, fortjener offentligheten å vite den fulle omfanget av kostnadene involvert. Det er også viktig å vurdere om prosjektet er utformet med tanke på lokale bedrifters interesser, heller enn samfunnets behov.

Et annet problem som er blitt reist, er fraværet av planer for oppgradering av eksisterende skolebygg i Deknepollen og Raudeberg. Det er uklart hvorfor disse bygningene ikke har fått prioritet for renovering eller oppgradering. Som et resultat virker det som om fokuset er utelukkende på byggingen av en ny skole, uten noen klar plan for å adressere svakhetene ved de eksisterende fasilitetene.

Jeg stiller også spørsmål ved om byggingen av den nye skolen vil inkludere lovpålagt svømmeundervisning. Det er viktig å huske på at svømmeundervisning er en viktig del av barns utdanning og velvære, og det er uakseptabelt hvis dette ikke er inkludert i planene for den nye skolen.

Til slutt vil jeg utfordre politikerne og næringslivsaktørene som støtter prosjektet til å dokumentere at deres motiver er å forbedre lokalsamfunnets livskvalitet, og at deres interesser ikke kommer først. Det er viktig å huske på at offentlige midler skal brukes til å forbedre livene til innbyggerne, og ikke til å gi fordelaktige avtaler til lokale bedrifter.

Jeg håper at politikerne vil lytte til bekymringene som er blitt reist av innbyggerne i Vågsøy, og at de vil arbeide for å sikre at prosjektet for Skram skole er gjennomsiktig, inkluderer lovpålagt svømmeundervisning og prioriterer lokale innbyggeres behov over næringslivets interesser.