«Sogn og Fjordane må få igjen sjølvråderetten sin!»

foto