«Universitetsstatus er berre eit steg på vegen»

foto