Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 24. mars.

- Investorar og interesserte drivarar må på banen

Dei aller fleste håpar det kan bli hotell i Selje igjen. Den dramatiske brannen som gjorde så mykje skade på det tradisjonsrike hotellet var eit sjokk for mange. Det neste sjokket kom då politiet retta mistanken mot tre av eigarane for å ha tent på eller medverka til brannen. Dermed så vart dei også sikta på forsøk på forsikringssvindel.

Sjokket var ikkje mindre då det vart kjent at hotellsjefen har tilstått å sette fyr på hotellet. Det var vel det verste som kunne skje med tanke på mogelegheitene for å få bygd hotellet opp igjen. No er det banken og forsikringsselskapet som sit med eit stort problem med krav mot eigarar som nok ikkje evnar å byggje opp og drive hotell igjen dersom dei blir dømde.

Skal hotellet bli sett i stand eller at det blir bygd nytt, så må det kome ein elle fleire investorar som vil satse. Og ikkje minst må det finnast interesserte som vil drive det. Det kan ikkje kommunen gjere. Sett i lys av det som skal skje med bygging av Stad skipstunnel så burde det vere ei spennande tid å satse i dersom rette personane kjem på banen.

No legg Selje kommune press på eigarane av hotellet for å få rydda opp. Sist veke kom Selje Næringsforeining på banen. Dei meiner at hovudbygget bør kunne reparerast. Dei meiner det berre er romavdelinga som er øydelagt. Stemmer dette så er det drastisk å krevje at det må rivast. Eit slikt pålegg kan gjere det vanskeleg å få nokon til å satse på hotell igjen.

Det bør gjerast ei grundig vurdering på om det løner seg å ta vare på det som er igjen av det særmerkte hotellet, og vil Selje kommune at det skal bli hotell igjen, så bør Selje kommune vere så fleksible som dei kan vere i denne spesielle situasjonen utan at det går ut over liv og helse.