«Halvering av ferjepris? Ap seier ja – Høgre seier nei»

foto