Dei aller fleste veit at folkerøystingar er rådgjevande. Det følger av norsk lov. Ingen har hevda noko anna. Dette handlar om ein skal lytte til det rådet ein får frå folket. Georén vil nesten ha det til at det er udemokratisk.

Lat oss ikkje diskutere hypotetisk, Bengt Georén. La oss heller sjå på det som skjedde konkret i Vågsøy i forbindelse med samanslåinga av Kinn. Eit knapt fleirtal av dei folkevalde i Vågsøy såg bort frå at rundt 60 % av dei som deltok i folkerøystinga gav politikarane det råd å seie nei til Kinn. Er du einig i at dette ikkje burde vore gjort? At dette var ei udemokratisk overkøyring av folket? Valdeltakinga var på 56,6 % (Kjelde: FjT). Til samanlikning var valdeltakinga i kommunevalet i Vågsøy i 2017 på 58,4 % (Kjelde: valgresultat.no)

Slike handlingar skaper etter mitt syn politikarforakt og fører til at valdeltakinga går ned og folk si tru på det demokratiske systemet forvitrar. Det meiner eg er eit mykje større problem for demokratiet vårt enn at dei folkevalde skulle finne på å følgje rådet frå dei som nyttar stemmeretten sin; sjølv om det skulle vere færre enn vi alle ønsker.

Så om eg er på ville vegar, Georén, så er det i alle fall ville og vakre vegar. Og eg er langt frå åleine. Som eg skreiv i siste innlegg: Alle partia unntatt Venstre og KrF har sagt at dei vil følgje folkets råd i denne saka.