Rå politikk fra administrasjonen?

Når vi nå for fjerde år på rad opplever at administrasjonen i Stad varsler store budsjettunderskudd, og varsler en kritisk økonomisituasjon for kommunen, for deretter på nyåret å presentere til dels store plusstall i regnskapet, mener jeg en kan stille spørsmålet om Stad kommune bruker en lik strategi hvert år når kommunebudsjettet skal vedtas.

Skal en tro at dette er tilfeldig eller er det rå politikk fra administrasjonen sin side? Alle vet at administrasjonen ikke skal drive med politikk. Den skal legge fram saksgrunnlag for politikerne, slik at disse kan gjøre gode og riktige beslutninger.

Kommunedirektøren sier som svar at politikerne må gjøre sine egne vurderinger. Det må da understrekes at politikerne sine vurderinger baseres på sakstilfanget fra administrasjonen.

Er sakstilfanget feil vil naturligvis vedtakene bli feil. Vi snakker ikke her om små budsjettjusteringer. Avviket er på hele 38 millioner kroner for siste kommunebudsjett.

Jeg mener det ikke er tvil om at det i Stad kommune er gjort politiske vedtak på fullstendig feil tallgrunnlag når det gjelder kommuneøkonomien.

Sett fra mitt ståsted vil det da være naturlig å gjenoppta saker som har fått dramatiske konsekvenser med begrunnelse i en kritisk dårlig økonomi.

Det er helt åpenbart at Bryggja omsorgsenter aldri burde ha blitt lagt ned med økonomi som hovedargument.

Å legge ned et velfungerende omsorgsenter når vi vet at tallet på eldre ifølge folketallsfremskrivningen får en formidabel økning på 87 prosent fram mot 2040, så vil jeg hevde at dette vedtaket er uansvarlig.

Saken om avvikling av Bryggja omsorgsenter bør opp til ny politisk behandling basert på at sakstilfanget om kommuneøkonomien ikke har vært riktig.

Det positive bildet man tegnet i forhold til Bryggja sin grensejustering, slik at Stad kunne bli en geografisk sammenhengende kommune, har falmet sterkt. Bryggja sitter igjen med lite etter denne grensejusteringen, bortsett fra et omsorgssenter som er besluttet nedlagt.

Satsingen på Bryggja, som skulle komme i kjølvannet av grensejusteringen, har vi ikke sett noe til.