«Et dårlig kamuflert forsøk på å frata lokale interesser påvirkningsmuligheter om vindkraft»

foto