Under kommunesammenslåingen har det naturligvis vært mange følelser involvert for mange av oss som jobber i ulike kommunale tjenester i Kinn kommune.

Jeg var positiv til kommunesammenslåing for å styrke kystområdene våre. Spesielt ift.samferdsel, statlige arbeidsplasser og for å sikre verdiene på kysten.

Men sammenslåingen har vært krevende, og det har vært mange frustrerende prosesser. Det har dessverre vært en større avstand til ledelsen, mindre dialog og mindre tverrfaglig samarbeid enn tidligere.

Vi har fryktet at tilbudet til oss som innbyggere skulle bli dårligere, og vi mistet dessverre noen dyktige medarbeidere i prosessen. Dette er i ferd med å endre seg. Det er større respekt for hverandres arbeid, og vi trenger nå ro /tid til å få videreutvikle nye Kinn kommune.

Vi er gode på ulike områder, og det må vi dra nytte av. Digitale løsninger styrker og forenkler vårt samarbeid. Men det er viktig at vi rekrutterer ledere fra begge deler av Kinn.

Skal valget mitt styres av frustrerende følelser i en omleggingsprosess?

Nedlegging av kjøkkenet i Måløy har vært en sak som har skapt mye uro og mange negative følelser i vår del av Kinn. Skal denne saken styre valget vi tar? Kinn kommune har store oppgaver som ligger foran seg. Betydelige ressurser er brukt for å samle Florø/ Vågsøy. Nå trenger vi ro til å gjennomføre/ videreutvikle tilbudene kommunen skal yte.

Kinn kommune er avhengig av et velfungerende og fremtidsretta næringsliv. Når så mange bedriftsledere formidler støtte til Kinn kommune, er det et viktig argument for meg for å si nei reversering.

De er sterke bidragsytere for tilflytting, nye arbeidsplasser, viktige skatteinntekter og de yter midler til mange gode trivselstiltak for oss som innbyggere.

Fødselstallet vårt er lavt, og vi trenger tilflytting.

Mitt ønske er at det ikke blir reversering, men at vi kan forsøke å bli sterkere sammen.