«220 millionar kroner til fylket frå havbruksnæringa»

foto