Dette innlegget er skrevet av lege Kan Shanker, leder for Allmennlegeutvalget i Bremanger, og stod på trykk i Fjordenes Tidende 21. mars.

Kystveivalg og folkets helse i Bremanger

For et par dager siden kunne vi lese i lokalavisene at begge representantene fra Bremanger kommune hadde stemt for Terøy-alternativet under et styremøte i Kystvegen Måløy–Flora AS.

Allmennlegeutvalget i Bremanger har gått med en tro om at vi har en ordfører som vil jobbe for folkets beste og prioritere folkets helse i forbindelse med saker som trasévalg for kystvei sør for Svelgen. Men dessverre, alt tyder på at ordføreren under avstemmingen på styremøtet i Kystvegen Måløy og Flora AS, rett og slett har trodd at han egentlig representerer et fiskemottak i Kalvåg!

I tillegg lurer Allmennlegeutvalget på om ordføreren på forhånd hadde fått nødvendig mandat fra kommunestyret eller om han hadde et kommunestyrevedtak bak seg da han valgte å stemme slik han gjorde.

Selv folk som ikke bor i Bremanger har skrevet i avisene om hvor viktig det er å satse på Grov-alternativet, spesielt grunnet avstanden til sentralsykehuset. De som har kjennskap til både kommunens geografi og værforholdene vil skjønne og forstå, uten vansker, at vi trenger en trasé som forkorter avstanden til sentralsykehuset. Men dessverre, vår ordfører, hadde vansker med å skjønne hva som er viktigst for folk i Bremanger.

Når minuttene teller hjelper det ikke å ha nærheten til et rådhus i «Kinn kommune». Vi, legene i Bremanger, som fortsatt jobber i en lokal legevakt, mener at kommunestyret ikke bør velge politikere som har problemer med å tenke hele kommunen under ett, til slike viktige verv. For all del, dersom det skal være flere enn en representant, bør de ikke være fra samme parti eller nabolag.

Vi ber kommunestyret å vurdere og skifte ut ordfører med varaordfører i det ovennevnte styrevervet.

På førstkommende samarbeidsutvalgsmøte blir kystveivalg et viktig tema, og vi forventer at ordføreren stiller opp (ikke varaordfører).

Når det gjelder trasévalg på nordsiden, håper vi at kommunen tar signalene fra Helse Førde om risiko for «nedleggelse» av ambulansetjenesten i ytre Bremanger på alvor. Her er det også viktig å bruke fornuften slik at en velger den rette løsningen som reduserer risikoen for nedleggelse av ambulansetjenesten. I tillegg til dette er det særdeles viktig å vurdere nærheten til Nordfjord sjukehus. Da har vi ingen andre valg enn fjordkryssing mellom Otteren– Bryggja.

Ovennevnte løsninger gir bedre kommunikasjon til nærmeste sjukehus og selvsagt får også næringslivet mye bedre kommunikasjonsmuligheter enn det vi har i dag.