«Stad skipstunnel - fortsatt unyttig og ulønnsom?»