Debatt

– Ei god og innhaldsrik ungdomstid på heimstaden legg grunnlaget for eit godt og innhaldsrikt vaksenliv på same stad

foto
Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 19. oktober. Bildet er frå bowlingkvelden i Måløy. Foto: privat