– Ei god og innhaldsrik ungdomstid på heimstaden legg grunnlaget for eit godt og innhaldsrikt vaksenliv på same stad