«Det er mulig kommunedirektøren ikke har forstått hva saken om manglende streaming av møter dreier seg om»