Venstre heier på lokale initiativ

For litt siden ble Eikefjorddagene gjennomført for 20. gang, med godt vær og mye folk. For første gang på flere år fikk jeg dessverre ikke være til stede, men har fått med meg at nye engasjerte personer har trådt til. Disse nye kreftene viderefører det sterke samholdet og den utrettelige innsatsviljen som Eikefjorden er kjent for.

Den entusiasmen og innsatsen som de lokale ildsjelene i Eikefjorden legger ned år etter år er viktig for lokalsamfunnet. Eikefjorddagene er ikke bare en festivalhelg, men et arrangement som skaper inntekter som støtter ulike lag, organisasjoner og prosjekter i hele området. Dette er kjernen i Eikefjordprisen, som hedrer de som er med på å utvikle Eikefjord til et samfunn der samhandling og lagånd preger arbeidet for "Det gode liv". Jeg, som er mye i Eikefjorden, og ellers deltar på dugnad i Florø, verdsetter pågangsmotet som finnes der inne i fjorden.

I Kinn Venstre føler vi at mye av ilden brenner i oss også. Vi ønsker å være ildsjeler i og utenfor kommunestyret. Derfor ønsker vi å støtte gode initiativ økonomisk og gjennom dugnadsånd, der flere av våre listekandidater som Dino Omerovic (nr. 16), Edvard Iversen (nr 2) og Jan Henrik Nygård (nr. 25) er gode forbilder. Vårt mål er å skape en moderne kommune hvor unge ønsker å bo, og vi tror at støtte til lokale initiativ over hele kommunen er noe av nøkkelen for å nå dette.

Derfor har Venstre i våre budsjettforhandlinger vært svært opptatt av at lokale initiativ og gode tiltak skal få litt økonomisk drahjelp. Eksempelvis har vi vært med på å få etablert dagsturhytte i Eikefjorden, gitt midler til Salmontunet, uteområder ved Eikefjord skule og Allhuset. Tilsvarende har vi støttet opp rundt lokale initiativ i resten av kommunen, slik som på øyene, Standalen, Raudeberg, Deknepollen, Florø eller i Måløy.

Til tross for at vi ikke har lokale representanter fra alle områder i kommunen, så er vi dedikert til å støtte gode initiativ og prosjekter overalt. Vi har alltid vært klare på at alle saker må vurderes individuelt og uavhengig av plassering. Samtidig er det også viktig for oss at vi klarer å skape vekst rundt om hele kommunen, og vi håper at velgerne har merket vårt ståsted når det kommer til dette. Vi blir ekstremt glade for tiltak som kan gjøre kommunen attraktiv for nye tilflyttere, og derfor er vi spesielt glad for at både nytt omsorgssenter på sjukehuset, og at nye Skram skole blir realisert.

Frivillighet og private initiativ er og viktig for at spennende initiativ som Nordfjordbadet og ny fotballhall skal bli realisert, derfor blir dette organisert som private aksjeselskap.

I perioden 2019-23 har vi vært tydelig og åpen i vår dialog i samspillet mellom andre parti og mot administrasjonen, samtidig som at vi skal finne gode løsninger i sammen. I dette arbeidet har vår førstekandidat Jacob Nødseth vært særdeles flink som leder i Plan-, miljø og næringsutvalget. En god spissing mellom administrasjon og politikk er etter mitt skjønn den beste vegen for å nå gode resultat og vår visjon om at vi skal være den Ja-kommunen Kinn der alle tiltak og initiativ skal møtes vennlig, få oppmerksomhet og riktig behandling, selv om svaret i noen tilfelle kan ende negativt.

Vi i Kinn Venstre skal være et tydelig talerør og en stemme med klare standpunkter, men og en god samarbeidspartner for andre partier på alle sider i det politiske landskapet. Vi har en liste med mange gode kandidater, både nye og mer erfarne som vil heile kommunen vel.

Hvorfor ikke gi oss og Jacob høve til å styre kommunen, framfor å velge mellom det same som har vært før.

Godt valg.