– Torer vi å by kvarandre opp til dans igjen?

foto